Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens oppdrettsnot - Forprosjekt med arbeidsmøte

Sammendrag

Med bakgrunn i utfordringer knyttet til rømming og begroing ved dagens nylonnot ble det den 24. juni
2010 avholdt et arbeidsmøte for å identifisere status innen relevante fagområder og skape engasjement og interesse for temaet blant fagpersoner. Arbeidsmøtet var den sentrale aktiviteten i et forprosjekt finansiert av FHF med mål om å starte utviklingen av fremtidens oppdrettsnot.
Arbeidsmøtet resulterte i en identifikasjon av viktige utviklingsområder og kompetansemiljø knyttet til
temaet, fordelt på områdene rømming, begroing og drift. Deltakerne innehar kompetanse som utfyller hverandre og det foreligger et godt fundament for videre samarbeid.
Av mulige initiativ for å utvikle fremtidens oppdrettsnot ble det registrert interesse for en søknad om
hovedprosjekt til Forskningsradets Havbruksprogram, enten som et Forskerprosjekt (FS) eller et
Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB), under delprogrammet Bærekraft med frist 1.september 2010. Her vil det bli satt fokus på både å etablere bedre metoder og standarder for testing av eksisterende og nye 1øsninger, og på å etablere ny kunnskap knyttet til nye materialer, strukturer og system som adresserer dagens og fremtidens utfordringer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04953-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin