Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av Salsnes filterteknologi for fjerning av lakselus fra pumpevann ved et lakseslakteri

Sammendrag

Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk
Havbruk AS, januar 2010. Vannprøver for mikroskopering ble hentet utenfor ventemerd, i ventemerd for pumping,
etter pumping like før filtrering, og etter filtrering. Det ble også hentet prøver av avspylt filtermasse. Videre ble
fastsittende, bevegelige stadier av lakselus telt før og etter pumping.
Det ble ikke påvist lakselus utenfor ventemerd. I ventemerd før pumping ble det kun funnet frittlevende lusestadier
Telling av fastsittende lus på laks før og etter pumping viste at en viss andel lus løsnet fra fisken i det den ble
pumpet fra ventemerd til slakteri.
Filterteknologien til Salsnes Filter fjernet parasittiske stadier av lakselus i pumpevannet effektivt, men det ble
observert frittlevende stadier i renset vann. Disse har bredde mindre enn lysåpning i filteret, som var 350 μm. Ved å
velge en lysåpning på 100 - 150 μm. kan man forvente å fjerne frittlevende stadier av lus. En kan da sannsynligvis
oppnå 100 % fjerning av lakselus fra pumpevannet.
I tillegg til lakselus, inneholdt avspylt filtermasse betydelige mengder fiskeskjell og slim, noe som tyder på at
Salsnes Filterteknologi også fjerner organisk stoff (TOC) fra pumpevannet.
Filtrering av pumpevann ved slakteri ved bruk av filterteknologi fra Salsnes filter kan være et viktig tiltak i kampen mot lakselus.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ø Prestvik
  • Ulf Gøran Erikson
  • Johanne Arff

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04941-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin