Til hovedinnhold
Norsk English

Ny skånsom pose for trål og snurrevad. Utvikling og testing av konsept for trålpose som opprettholder start volum og lav innvendig strømningshastighet uten å redusere innstrømningshastigheten til posen.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver utvikling og testing av et konsept for en skånsom trål og snurrevadpose som opprettholder stort volum og lav innvendig
strømningshastighet uten å redusere innstrømningshastigheten til posen. Det vil si en pose der fisken ikke merker noen blokkering av strømningen ved innløpet til
posen, og der posens tverrsnitt utvider seg bak innløpet samtidig som strømningshastigheten avtar. Testene ble gjennomført i SINTEF Fiskeri og havbruks strømningstank i Hirtshals.
Vi testet et konsept i skala 1:3 med fullskala diameter 3 m, lengde 6 m og volum om lag 40 m3, og fant at strømningshastigheten inne i posen enkelt kunne reduseres
til 10-20 % av innstrømningshastigheten (f.eks taue-/trålhastighet).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Helge Gjøsund
  • Kurt Hansen
  • Birger Enerhaug
  • Eduardo Grimaldo
  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05109-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin