Til hovedinnhold
Norsk English

Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008- en ringvirkningsanalyse

Sammendrag

Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- og havbruksnæringen inn i sammenheng med andre næringer og inn i den norske økonomien.

Analysen er utført av SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn og finansiert av
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (ref. prosjekt #900410).

Samlet virkning av fiskeri- og havbruksnæringen i 2008.

Verdiskaping: I 2008 var den totale betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen, målt ved verdiskaping (bidrag til BNP) ca 36 milliarder kroner, hvorav kjernevirksomheten (fangst, oppdrett, fiskeforedling og grossist) sto for 18,5 milliarder kroner og ringvirkningene i andre næringer utgjorde 17,5 milliarder kroner.

Sysselsetting: Fiskeri- og havbruksnæringen skapte 44 000 årsverk inkludert ringvirkninger i andre
næringer. Av dette utgjorde kjernevirksomheten i fiskeri - og havbruksnæringen (fangst, oppdrett,fiskeforedling og grossist) 24 000 årsverk og ringvirkningene i andre næringer 20 000 årsverk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Merete Gisvold Sandberg
  • Gro Holst Volden
  • Heidi Bull-Berg
  • Ulf Johansen
  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04947-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin