Til hovedinnhold
Norsk English

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer

Sammendrag

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan
internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige
tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon
og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter,
deltakerobservasjoner ved to byggeplasser, samt en spørreundersøkelse besvart av
886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.
Studien har sett på hvordan arbeidstakerne sammenligner seg selv med andre
grupper, hvordan mulighetene ved et flerkulturelt arbeidsmiljø blir utnyttet og
hvilke utfordringer som kan oppstå. Videre diskuteres konsekvenser som disse
utfordringene kan få for sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidsutførelse, samt mulige
tiltak for å fremme gode flerkulturelle arbeidsplasser.
Oppdragsgiver: Byggenæringens Landsforening ‐ BNL
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102013633

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Danmark

År

2017

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2017:00352

ISBN

978-82-14-06700-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin