Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen Region øst.

Sammendrag

Rapporten presenterer evalueringen av Læringsløpet, en kompetansesatsing for nyansatte i Statens vegvesen Region øst. NTNU og SINTEF har gjennomført evaluering av piloten i Læringsløpet fra 2015 til 2017. Evalueringen baserer seg på en rekke datakilder; inkludert kvalitative intervju, dokumenter, observasjoner og spørreskjemaundersøkelse til deltakere og kontrollgruppe. Oppsummert viser funnene at Læringsløpet har bidratt til at deltagerne har hatt betydelig positiv utvikling når det gjelder innsikt og oversikt i organisasjonen, spesielt om kjerneprosess veg og samhandling. Det er også indikasjoner på at Læringsløpet har ført til læring og utvikling på det organisatoriske nivået, både ved at rutiner og prosesser har blitt endret som følge av Læringsløpet og at elementer fra Læringsløpet har blitt spredt både internt og eksternt. Vår hovedkonklusjon er at piloten i Læringsløpet har vært en ambisiøs og i stor grad vellykket utprøving av en kompetansesatsing for nyansatte i regionen. Vi anbefaler at Læringsløpet videreføres som utviklingsløp for nyansatte i Statens vegvesen, men at det tilpasses og gjøres forbedringer basert på funnene i denne evalueringen. Vi skisserer tre forbedringspunkter knyttet til 1) varighet og tidsbruk, 2) målgruppe og differensiering av deltagere, og 3) forankring, involvering og eierskap hos ledere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2017

Forlag

SINTEF Teknologi og samfunn

Årgang

2017

Hefte nr.

00538

ISBN

978-82-14-06766-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin