Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan Forskningsrådet legge til rette for tettere samspill og kunnskapsflyt mellom akademia og næringsliv?