Til hovedinnhold
Norsk English

Strategi for norsk blåskjellnæring

Sammendrag

På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en
strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger
til grunn for strategien er: "Etablere en lønnsom blåskjellnæring i Norge basert på produksjon av
kvalitetsskjell."
De nødvendige tiltakene for å utvikle blåskjellnæringen er organisert i seks delstrategier:
1. Utvikle markedet - øke salget av blåskjell
2. Stimulere til produksjon av kvalitetsskjell
3. Utvikle leveringsdyktighet
4. Samhandling og formidling av kunnskap
5. Bedre offentlige rammebetingelser
6. Bedre tilgang til kapital

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Winther
  • Trude Olafsen
  • Ingvild Johanne Aarhus
  • Ragnar Tveterås

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • Universitetet i Stavanger

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

Vis denne publikasjonen hos Cristin