Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport

Sammendrag

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte
sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene til rømming slik de
kommer til uttrykk i rømmingsstatistikken. SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SFH) fikk i oppdrag å lede programmet og har
stått for vesentlige bidrag i gjennomføring av prosjektene. Prosjektet har bestått av folgende delprosjekter:

Del I
Forankringssystemer
Varslingssystemer
Anker og holdekraft
Redundans og restsikkerhet
Miljøkrefter og effekt på anlegg - måling av miljøkrefter (r)
Miljøkrefter og effekt på anlegg - strøm (r)
Sjøsprøytising på merdanlegg (r)

Del II
Standardisering av brukerhandbøker (r)
Forbedring av innfesting mellom not og flyter (r)
Håndtering av store mengder død fisk (r)

I denne rapporten oppsummeres delprosjekter merket med (r). De øvrige delprosjektene er gjennomført som prosesser med
næringsaktører og FoU-miljøer og er ikke rapport her.

Med bakgrunn i resultater fra delprosjektene er det gitt innspill til revideringen av NS 9415.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04940-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin