Til hovedinnhold
Norsk English

En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, abbor og lake.
Studien gir en oversikt over innlandsoppdrett i Norge og i andre nordiske land. Mulighetene for utvikling av en innlandsoppdrettsnæring i Norge er ellers vurdert ut fra status og potensial innen produkt og marked, biologiske forhold, ressursbruk og miljøeffekter, teknologi samt forretningsmessige forhold.
FoU-behovet er beskrevet og prioritert på grunnlag av vurderingene av status og potensial

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Ulf Winther
 • Øyvind Prestvik
 • Yngve Ulgenes
 • Mats Augdal Heide
 • Frode Nilssen
 • Lise Haug
 • Christian Uhlig
 • Hallvard Jensen
 • Sten Ivar Siikavuopio
 • Bjørn-Steinar Sæther

Institusjon(er)

 • SINTEF Ocean / Klima og miljø
 • Ukjent
 • SINTEF Ocean / Havbruk
 • Nord universitet
 • NOFIMA
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04951-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin