Til hovedinnhold
Norsk English

Høytrykkspyling av notlin

Sammendrag

Formålet med testene var å vurdere endring i styrken til notlin som folge av gjentatt høytrykkspyling.
Notlin av nylon fra to forskjellige leverandører ble testet. Det ene notlinet ble testet både i ubehandlet og i
impregnert tilstand, mens det andre notlinet ble kun testet i impregnert tilstand. Det ble også testet notlin
med Dyneema fiber i impregnert tilstand.
Forsøkene ble delt opp i to serier. I serie 1 ble antall vask variert, mens det i serie 2 ble brukt forskjellige
kombinasjoner av vanntrykk og vannmengde.
Testene viste en neglisjerbar endring i styrke selv etter 40 vask ved høyeste trykk og største vannmengde.
Det var av tidsmessige årsaker ikke mulig å la notlinet bli begrodd mellom hver vask, men innledende forsøk gjort høsten 2009 hvor panelene var neddykket i to uker mellom hver spyling ga tilsvarende resultater.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05100-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin