Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter

Sammendrag

Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad.
Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra
Stillehavssild.
Global handel med silderogn har på topp vært over 30.000 tonn, men er nå rundt 15.000 tonn etter våre estimater. Japan er historisk sett det største enkeltmarked med årlig konsum i størrelsesorden 10- 14.000 tonn.
Singel rogn fra NVG-sild vil for de fleste anvendelser kunne fungere som et alternativ og et substitutt til lodderogn. Rogn med god modenhetsgrad, dvs. med god tekstur kan selges frosset til Japan og enkelte andre land i Asia til bedre priser enn lodderogn. Det er også et marked i Europa, og spesielt i øst-Europa, for moden silderogn med god tekstur. I øst-Europa er det også mulig å få omsatt umoden rogn til lavere priser som benyttes til innblanding med annen rogn i oljebaserte smørbare "salater" pakket på glass.
Norsk industri bør ha som målsetting å produsere et stabilt kvantum på minst 3.000 tonn silderogn per år.
Globalt markedspotensial for vår type rogn er estimert til 7.500 tonn, men markedet må erfare stabile
tilførsler og kvalitet over tid før en tilbyr for store volum.
Produktene må differensieres i markedet ved at rogn med ulik modenhetsgrad omsettes med ulike kvalitetsgraderinger. Den beste kvaliteten vil da løfte det gjennomsnittlige prisnivå på norske leveranser

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roger Richardsen
  • Stein Ove Østvik
  • Bengt Gunnarson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05103-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin