Til hovedinnhold

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet.
Beregningene viser de støymessige konsekvensene av å endre dagens flygemønster. I det nye mønsteret er sektoren for helikoptertrafikk sør for landingsplassen justert for å
unngå flyging over landområder i nærheten.

Oppdragsgiver: Egersund Net AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102017007
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF-rapport
Hefte nr.
2018:00073
ISBN
978-82-14-06662-3