Til hovedinnhold
Norsk English

Rekefiske med teiner Et forsøk i Malangen feltet

Sammendrag

Reketeiner ble testet under to forsøksperioder i Malangen fjord. Det ble fanget 32 reker totalt i de to forsøksperiodene. Det er vanskelig å konkludere noe om effektiviteten av teinene fordi tilgjengeligheten på reker i området var usikker. Teinene skal prøves på nytt i samme området i perioder med større sikkerhet på tilgjenqelighet av reker.
Agnoppbevaring viste seg til å være et start problem i forsøksområdet. Havbunnspredatorer som slimål og marflo spiste opp agnet i løpet av noen timer. Blant oppbevaringsmetodene som ble testet viste plastbeholdere med hull (max. 2 mm i diameter) å være den beste.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Bjørn Jørgensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05207-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin