Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk marin ingrediensindustri

Sammendrag

Foreliggende rapport gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007 – 2010.

Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er opp fra om lag 4,3 milliarder kroner året før. Samlet er det rundt 50 bedrifter med kommersiell aktivitet. I tillegg har 2-3 bedrifter som produserer "marine ingredienser" fra tang og tare. Disse bedriftene hadde en brutto omsetning på hele 1, 2 Mrd. kroner i 2010.

Bransjen har hatt en betydelig vekst over en rekke år. Fra 2007 til 2010 har veksten i omsetning vært på 53%, mens bransjen som helhet har 5-doblet omsetning fra 2001.

Omfanget av marin ingrediensindustri er også betydelig i global sammenheng. Global omsetning er anslått til 22,4 Mrd. kroner. Det impliserer at norsk marin ingrediensindustri har en global markedsandel på ca. 20 %. Norsk foredling av marine oljer til helsekost er globalt ledende.

Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF). Prosjektet er gjennomført i samarbeid med MARING – bransjeorganisasjon under Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roger Richardsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05216-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin