Til hovedinnhold

Oil-Water Pipe Flow Dispersions - From Traditional Flow Loops to Real Industrial Transport Conditions

Oil-Water Pipe Flow Dispersions - From Traditional Flow Loops to Real Industrial Transport Conditions

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
Publisert i
Proceedings - Offshore Technology Conference
ISSN
0160-3663