Til hovedinnhold

Oil-water dispersion formation, development and stability studied in a wheel-shaped flow loop

Oil-water dispersion formation, development and stability studied in a wheel-shaped flow loop

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
Publisert i
Journal of Petroleum Science and Engineering
ISSN
0920-4105
Forlag
Elsevier
Årgang
162
Side(r)
567 - 576