Til hovedinnhold
Norsk English

Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden.

Sammendrag

Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene:
• Akvakultur
• Anadrom laksefisk
• Verdiskaping basert på fiske etter anadrom laksefisk i Sogn
• Vassdragsreguleringer
• Fjorddynamikk
• Fiskerier
• Andreforhold
Basert på dette gir rapporten innspill til både resultatmål og effektmål til AHA.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Roar Solbakken
 • Kristian Henriksen
 • Kjell Inge Reitan
 • Johanne Arff
 • Ingrid Helene Ellingsen
 • Kjetil Hindar
 • Peder Fiske
 • Grethe Robertsen
 • Bengt Finstad
 • Øystein Aas
 • Bjørn Ove Johnsen

Institusjon(er)

 • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

Vis denne publikasjonen hos Cristin