Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt

Sammendrag

Automatisk klassifisering av klippfisk
Muligheten for automatisert kvalitetssortering av klippftsk er vurdert. Et parti klippfisk ble klassifisert av en erfaren vraker og resultatene ble sammenliknet med resultatene fra det samme partiet fisk analysert ved bruk av 2D og 3D maskinsyn. Selv om maskinsyn trolig kan bidra til å kunne sortere med hensyn på de fleste kvalitetsparametrene, viste det seg nødvendig å benytte røntgen i tillegg for å kunne detektere lengden av ryggbeinet (viktig kvalitetsparameter). Prosjektet ble derfor utvidet og finansiert av egne midler for å vurdere bruk av røntgen på klippfisk. En enkel algoritme er utviklet for klassifisering etter lengden på ryggbeinet. I prinsippet viste det seg at en kan bruke eksisterende røntgen on-line maskiner til
dette formålet. Dersom en legger alle vanlige kvalitetskriterier til grunn for klassifisering, er det
nødvendig å kombinere flere deteksjonsteknologier for å kunne erstatte den manuelle kvalitetssorteringen slik den foregår i klippfiskindustrien i dag. Disse teknologiene er baserte på 2D/3D maskinsyn, røntgen, og nær-infrarød spektroskopi (sistnevnte metode ikke evaluert her).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05204-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin