Til hovedinnhold
Norsk English

Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009

Sammendrag

Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- og havbruksnæringen inn i sammenheng med andre næringer og inn i den norske økonomien. Verdiskaping: I 2009 var den totale betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen, målt ved verdiskaping (bidrag til BNP) ca 40 milliarder kroner, hvorav kjernevirksomheten (fangst, oppdrett, fiskeforedling og grossist) sto for 20 milliarder kroner og ringvirkningene i andre næringer utgjorde 20 milliarder kroner. Sysselsetting: Fiskeri- og havbruksnæringen skapte 46 000 årsverk inkludert ringvirkninger i andre næringer. Av dette utgjorde kjernevirksomheten i fiskeri - og havbruksnæringen (fangst, oppdrett, fiskeforedling og grossist) 24 000 årsverk og ringvirkningene i andre næringer 22 000 årsverk.
Den regionale analysen gir en oversikt over verdiskaping og sysselsetting som skapes i fiskeri- og havbruksnæringen i de tre kystregionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet. Analysen viser også hvor ringvirkningene av fiskeri- og havbruksnæringen i de tre regionene oppstår.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen
  • Merete Gisvold Sandberg
  • Kristian Henriksen
  • Heidi Bull-Berg
  • Ulf Johansen
  • Arne Stokka

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05123-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin