Til hovedinnhold
Norsk English

Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali Analyse har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en analyse av potensialet for verdiskaping basert på produksjonen av oppdrettet laks og ørret i Norge.
De viktigste områdene som er vurdert er:
• Økt grad av foredling
• Økt bruk av restråstoff
• Merkevarebygging / råvarespesialisering
• Effektiviserende tiltak i matfisk- og settefiskleddet
Leverandørindustrien og muligheter innen ny næringsvirksomhet basert på integrert multitrofisk akvakultur er berørt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Winther
  • Merete Gisvold Sandberg
  • Roger Richardsen
  • Trude Olafsen
  • Ruth Kongsvik Brandvik
  • Jan-Harald Hauvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2011

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05121-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin