Til hovedinnhold
Norsk English

Neste Generasjon Energieffektive Trålere

Sammendrag

Det er gjort omfattende modelltester med tre skrogmodeller av en tråler. Prosjektet bygger på prosjektet "Fremtidens tråler" der det ble dokumentert store energibesparelser ved å tråle med to propeller, samt store energibesparelser i sjøgang med to propeller og en ny baugfasong {"wavepiercer"). Resultater fra dette prosjektet vedr. skrogmotstand og propulsjonsvirkningsgrad i fri fart (ikke tråling} var imidlertid lkke tilfredsstillende, og det ble heller ikke dokumentert hvilken effekt baugfasongen og to propeller hadde hver for seg på energiforbruket i sjøgang. I dette prosjektet har finjustering av skroglinjer resultert i akseptabel skrogmotstand for to-skrue konseptet og propellvirkningsgraden er betydelig forbedret ved bruk av en sakalt "low drag" dyse samt et integrert ror/propell system som er utvlklet av Rolls-Royce Marine (PROMAS). Det er og dokumentert hvilken vlrkning den nye "wavepiercer" baugen har i 3 ulike bølgehøyder og tilsvarende hvilken effekt to propeller har i sjøgang. Ny baugdesign og to propeller gir tilsammen betydelig reduksjon i fremdriftseffekt ved signifikant bølgehøyde over 2m. Tråling med to propeller I stille vann gir nesten 10% lavere energibruk enn ved bruk av en propell. Ytterligere forbedringer kan påregnes i dårlig vær. Hybrid fremdriftsanlegg gir muligheter for å kjøre dieselelektrisk i fartsområdet der dieselelektrisk drift er mest lønnsomt. Gjenvinning av varme fra eksos kan utnyttes i fabrikk eller til å produsere strøm som avlaster akselgenerator.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roar Pedersen
  • Einar Vegsund

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05558-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin