Til hovedinnhold
Norsk English

Løsninger og utfordringer for utøvelse av biomassekontroll i lakseoppdrett

Sammendrag

Funn fra arbeidsområde 4 i forskningsprosjektet EXACTUS
Denne rapporten dokumenterer forhold og begrensninger ved bruken av løsninger for biomassekontroll i lakseoppdrett, og baserer seg på funn i arbeidsområde 4 i forskningsprosjektet EXACTUS. Bruken av utstyret og utfordringer ved dette har blitt vektlagt. Teknisk dokumentasjon av utstyr, felttester og teknisk utvikling blir behandlet i andre rapporter og i andre deler av prosjektet.
En oversikt over overordnede tema gis i kapittelet Biomassekontroll som omfatter biomassekontrollens overordnete betydning, ulike anledninger for kontroll gjennom produksjonssyklusen og hvilke systemer som benyttes for "bokforing" og rapportering. Biomassekontroll omfatter både kontroll over antallet, og kontroll med snittvekt og vektfordeling. I kapitlene Antallskontroll og Vektestimering beskrives henholdsvis telleoperasjoner og vektestimering i settefiskanlegg, matfiskanlegg og brønnbåter, mens slakteri omtales i et eget kapittel. Rapporten avsluttes med en diskusjon rundt temaene nevnt ovenfor, og anbefaler ulike
tiltak for å forbedre presisjonen ved dagens
biomassekontroll.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05556-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin