Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS9418

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet" Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS 9418, for norsk sjømatnæring". Rapporten beskriver hvordan metodiske krav til standarden er blitt evaluert og gir anbefalinger og bakgrunn for videre diskusjon. Den gir også en innføring i norsk sjømats klimaspor og eksempler på klimasporberegninger. I tillegg
til denne rapporten har prosjektet produsert en revidert standard med hensiktsmessige krav til metode og data og en mer tydelig koherent og anvendelig standard.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Skontorp Hognes
  • Friederike Ziegler
  • Erik Svanes
  • Annik Magerholm Fet

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05452-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin