Til hovedinnhold
Norsk English

Forstudium til system for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord

Sammendrag

Et nytt laste-, kjøle- og lossesystem utviklet av MMC Tendos i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk er under etablering i nytt fartøy (M/S Christina E) eid av rederiet Ervik & Sævik. Et forprosjekt ble etablert ved hjelp av finansiering fra VRI Møre og Romsdal. Ved hjelp av denne finansieringen ble det avholdt to workshops for å 1øse fø1gende FoU utfordring: Design av en funksjonell løsning for håndtering av sugeslange for lasting avfangsten for å øke lastekapasiteten og unngå stopp i systemet på grunn av luftlommer samt å finne en robust design med tanke på håndtering i tildels vanskelige værforhold. Videre ble det sendt søknad til Forskningsrådet om finansiering av hovedprosjekt for å 1øse gjenstående FoU-utfordringer i forbindelse med ferdigutvikling av systemet. Søknaden ble innvilget med full støtte, og arbeidet med å løse de gjenstående FoU-utfordringene er igangsatt. Det gjennomførte VRl-prosjektet anses som vellykket.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05448-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin