Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en studie som omhandler utenlandsk arbeidskraft i den norske fiskeflåte. Målet for studien var å kartlegge omfang og potensielle sikkerhetsutfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Resultatene viser at antall utenlandske fiskere i norsk flåte per 2011 ligger omkring 500-900 personer, flesteparten av disse arbeider i den havgående flåten. Fartøysiden rapporterer om få utfordringer knyttet til språk, og mangel på felles arbeidsspråk synes ikke a være vurdert som en betydelig sikkerhetsrisiko. Språk kan like fullt være en utfordring, særlig når det kommer til kritiske situasjoner og psykososialt arbeidsmiljø, og må derfor tas på alvor. I lys av resultatene peker rapporten på tiltak som kan bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i fiskeflåten.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05447-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin