Til hovedinnhold
Norsk English

Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg

Sammendrag

Tirsdag 5.juni ble det arrangert en workshop med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg.
Basert på presentasjoner og resultat fra gruppearbeid er det rimelig å konkludere med at det er mulig å ta til sikker
forankring av oppdrettsanlegg med mindre beslag av bunnareal. Løsninger, teknologi og kunnskap eksisterer og er kjent og anvendes blant annet innen olje og gassindustrien. Derimot finnes det ikke spesifikke produkter og leverandører for slike løsninger rettet mot forankring av oppdrettsanlegg.
Ut i fra presentasjonene og tilbakemeldinger fra gruppearbeidet er det ikke åpenbart i hvilken grad redusert beslag av areal fra forankring av oppdrettsanlegg vil redusere utfordringer knyttet til tilstedeværelse av oppdrettsanlegg i forbindelse med fiskeri. En del av utfordringen knyttet til plassering av oppdrettsanlegg i forhold til fiskeriinteresser ligger i selve tilstedeværelsen av anlegget, like mye som arealbeslag av fortøyning.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05443-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin