Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur for Krevende maritime operasjoner. DINO-Dynamiske informasjonssystemer for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Sammendrag

Rapporten presenterer en arkitektur for domenet "Krevende maritime operasjoner'" (KMO). KMD benyttes her for operasjoner innen maritime næringer der maritime næringer omfatter offshore, sjøtransport, havbruk, energiproduksjon inkludert forvaltningsoppgaver knyttet til maritime
næringer. Det omfatter operasjoner knyttet til installasjon, drift, vedlikehold og kontroll av maritime anlegg, fartøy, navigasjonshjelpemiddel og annen infrastruktur samt operasjoner innen beredskap som slep, oljevern og søk- og redningsoperasjoner.Intensjonen er å lage en håndbok som i første omgang kan benyttes som et systematisk opplegg for å samle informasjon om KMO.
Arkitekturen er delt opp i 2 hoveddeler, et Rammeverk og en Virkelighetsmodell. Rammeverket beskriver rammebetingelsene som qjelder for KMO. Det omfatter overordnede målsetninger, oversikt over sentrale oppgaver og roller som må ivaretas for å nå målene, og hvilke ressurser en har til rådighet. Videre beskrives brukerkrav, lover, regler og de forvaltningsorganer som regulerer aktiviteten.
Virkelighetsmodellen er den dynamiske delen som beskriver hvilke prosesser og informasjonsflyt som inngår i planlegging og qjennomføring av en operasjon. Modellen beskriver bl.a. rollefordeling, ansvarsforhold og relasjoner mellom ulike aktører.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Torsethaugen
  • Svein Ording

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05222-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin