Til hovedinnhold

Oppdatert risikovurdering – introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007. Uttalelse fra Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Oppdatert risikovurdering – introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007. Uttalelse fra Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Kategori
Rapport
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Åshild Krogdahl
 • Jan Alexander
 • Marit Aursand
 • Wenche Kristin Farstad
 • Margaretha Haugen
 • Helge Klungland
 • Øyvind Lie
 • Helle Margrete Meltzer
 • Bjørn Næss
 • Ørjan Olsvik
 • Espen Rimstad
 • Janneche Utne Skåre
 • Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
 • Leif Sundheim
 • Line Emilie Sverdrup
Institusjon(er)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Folkehelseinstituttet
 • SINTEF Ocean
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Havforskningsinstituttet
 • Veterinærinstituttet
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Det Norske Veritas AS