Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør.

Sammendrag

Prosjektet "Strømmodellering av området Malangen Sør" har som hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I tillegg skal en simulere vannslektskap mellom oppdrettslokaliteter med hensyn på lakselus og virus.
Rapporten skisserer kort oppsettet for modellen og noen resultater som beskriver strømsystemet i modellområdet.
For mere omfattende informasjon henvises til nettsiden:
www.modsnord.sinmod.no.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05439-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin