Til hovedinnhold
Norsk English

Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Sammendrag

Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og
beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, kan bidra til å effektivisere og sikre en krevende maritim operasjon. Forleveranse ble valgt på grunn av at det er en
rutineoperasjon, samtidig som den er kritisk i forhold til driften av et anlegg. Dagens forbåter er store fartøy, som kan representere en risiko for anlegget. Demonstrasjonen
er delt i 4 deler: Behov for for, planlegging av seilas, seilas og forberede anløp, samt anløp og leveranse. Demonstrasjonen ble gjennomø0rt for innviterte brukere
15. desember 2011. Bakgrunnstoff er samlet i vedlegg.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05223-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin