Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse

Sammendrag

Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal
Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige tall fra Nasjonalregnskapet. Analysen gir også en generell beskrivelse av næringen basert på tilqjengellg statistikk og
intervjuer med næringsutøvere.
Den totale havbruksnæringen i Møre og Romsdal representerte i 2010 en verdiskaping (bidrag til BNP) på over 3,8 milliarder kroner og ga sysselsetting til ca 2 900 årsverk.
Kjernevirksomheten nærmere bestemt oppdretts-, slakteri/foredlings- og grossistleddet i Møre
og Romsdal representerte en verdiskaping på til sammen 2,5 mrd kroner og sysselsatte 1 300 årsverk. Denne aktiviteten gav opphav til samlede ringvirkninger i eget fylke tllsvarende 1,3 mrd i verdiskaping, og sysselsetting av
1600 årsverk. I 2010 skapte hver krone i verdiskaping i havbruksnæringens kjerneaktiviteter 0,50 kroner i verdiskaping i annet næringsliv i Møre og
Romsdal og hvert årsverk skapte 1.25 årsverk i annet næringsliv i fylket.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen
  • Merete Gisvold Sandberg
  • Kristian Henriksen
  • Ulf Johansen
  • Heidi Bull-Berg
  • Arne Stokka

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05435-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin