Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi

Sammendrag

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av FHF og innovasjon Norge.

I prosjektet er det utarbeidet en kravspesifikasjon som skal være et arbeidsdokument for suksesskriterier i utvikling av ny teknologi.

Gjennom forsøk med laboratoriemodeller er det vist at fjerning av svarthinne med kald flate
fungerer når følgende faktorer er under kontroll;
• Temperatur på fryseelement
• Kontakttid og -kraft mellom fryseelement og svarthinne
• Fuktighet på overflaten av svarthinna
• Kontinuerlig rengjøring av fryseelementet for svarthinnerester.

Med bakgrunn i resultatene anbefaler prosjektgruppen at prosjektet videreføres i fase 2 for realisering av ny teknologi for fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05432-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin