Til hovedinnhold
Norsk English

Brukerkrav Krevende maritime operasjoner DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Sammendrag

Denne rapporten beskriver brukerkrav og anbefalinger til beslutningsstøttesystemer for sikre og effektive maritime operasjoner. Det omfatter systemer for aktører knyttet til planlegging og qjennomføring av maritime operasjoner og aktører innen forvaltning og overvåking av slike operasjoner.
Et hovedspørsmål i prosjektet er hvordan en kan utforme teknologi slik at den øker sikkerheten.
En stor andel av de uttalelser en har fått inn er knyttet til utforming og bruk av teknologi knyttet til beslutningsstøttesystemer. Det påpekes at en i størst mulig utstrekning må benytte standardiserte tekniske løsninger. Standardisering vil lette opplæringen og øke kvaliteten og qjør det lettere å kombinere ulike systemer
P.g.a. økende informasjonsmengde, mer avansert teknologi, større organisasjoner, større krefter involvert i operasjoner og større miljømessige og økonomiske konsekvenser av uhell, vil det stilles store krav til utformingen av menneske-maskin grensesnitt. Det vii bli en avveining mellom automatisering og brukerkontroll, og mellom ny teknologi og tradisjonell kompetanse ved utvikling av nye systemer.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Torsethaugen
  • Svein Ording

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05221-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin