Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av mulige løsninger rundt bruk av nedbrytbare materialer i fiske med garn for å redusere faren for spøkelsesfiske

Sammendrag

Tapte fiskeredskap og spøkelsesfiske utgjør et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. Enkelte redskap utgjør en betydelig skjult, uønsket og unødvendig form for beskatning av ressursene, og skaper i tillegg konflikter blant ulike redskapsgrupper. I dette forprosjekt er det blitt kartlagt mulige løsningsalternativer for å unngå/redusere effekten av spøkelsesfiske. Forslag til tiltak og videre arbeid inkluderer:

1. Løsninger rundt bruk av nedbrytbare materialer i deler av garn
11. Hindre tap av garn. Her anbefales følgende mulige prosjekter: utvikling av en intelligent bøye; varsling av havstrøm med applikasjon for beregning av avdrift for fiskeredskap; og sikrings-ile med galvanisk utløser.
111. Hjelpemidler for å finne tapte garn på bunnen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Lasse Rindahl
  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Gjermund Langedal
  • Jack Jensen
  • Bjørn Jørgensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05218-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin