Til hovedinnhold
Norsk English

Helserisikovurdering av PT73 E. coli (THR) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44) fra Ajinomoto Eurolysine. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Knut G Berdal
 • Aksel Bernhoft
 • Gro Ingunn Hemre
 • Ingolf Nes
 • Kaare Magne Nielsen
 • Heidi Amlund
 • Jihong Clarke
 • Tron Øystein Gifstad
 • Bjørn Munro Jenssen
 • Helge Klungland
 • Casper Linnestad
 • Arne Mikalsen
 • Anne Ingeborg Myhr
 • Trond Møretrø
 • Audun Helge Nerland
 • Live Lingaas Nesse
 • Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
 • Odd Egil Stabbetorp
 • Birger Svihus
 • Vibeke Thrane
 • Ole Torrissen
 • Marit Aursand

Institusjon(er)

 • Landbruks- og matdepartementet
 • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Veterinærinstituttet
 • Havforskningsinstituttet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Miljødirektoratet
 • GenØk - Senter for biosikkerhet
 • NOFIMA
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Helsedirektoratet
 • SINTEF Ocean

År

2010

Forlag

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Hefte nr.

2010:31

ISBN

978-82-8082-431-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin