Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av mikrobielle indikatorer for hygieniserte gjødselvarer mv. av organisk opphav. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jørgen Fr Lassen
 • Lars John Hem
 • Lars Nesheim
 • Espen Rimstad
 • Lucy Robertson
 • Georg Kapperud
 • Bjørn Tore Lunestad
 • Truls Nesbakken
 • Karin Maria Nygård
 • Michael A. Tranulis
 • Morten Tryland
 • Siamak Pour Yazdankhah
 • Karl Fredrich Eckner

Institusjon(er)

 • Folkehelseinstituttet
 • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Havforskningsinstituttet
 • Statens legemiddelverk
 • Veterinærinstituttet

År

2011

Forlag

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Hefte nr.

2011:08

ISBN

978-82-8259-017-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin