Til hovedinnhold
Norsk English

Fangstoperasjon og fiskekvalitet Tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012

Sammendrag

Målsettingen med toktet var å undersøke hvordan de forskjellige delene i nota beveger seg under fangstprosessen i snurrevadfiske, og hvordan dette påvirker overlevelse, stressnivå og fangstskader på fisken. I tillegg var det ønskelig å relatere bevegelsene i sekken til fangstmengden, operasjonene på brua og hivehastigheten brukt av skipperen. Det ble også utført noen studier som var en oppfølging av det arbeidet som ble gjort på tokt på Gunnar K. i 2011. Følgende studier ble utført:
- Ombordtaking av levende fisk, hvor pumping og sekking ble
sammenlignet.
- Effekt av elektrobedøving av torsk og hyse.
Resultatene viste at sensorer som ble brukt var godt egnet til å undersøke hvordan nota flyttet seg i vannmassen. Videre at det var forskjeller i kvaliteten på fisken, spesielt for hyse, ved de to ulike vinsjehastighetene. Generelt var det tendens til at sekket fisk hadde en høyere andel fangstskader enn pumpet fisk. En spenning på 28V var for lav til å gi konsistent bedøvelse av fisken.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre
  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Eduardo Grimaldo
  • Marte Schei

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05647-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin