Til hovedinnhold
Norsk English

Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Bestemmelse av gonadeutvikling, innhold av slo og filetutbytte gjennom sesongen.

Sammendrag

Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet "Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende
(NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. Samtidig har det blitt sett på hvordan gonadeutviklingen påvirker innhold av slo og filetutbytte. Sju uttak har blitt gjennomført i perioden tidlig oktober til midten av februar (produksjonssesongen 2012 - 2013). Bestemmelse av filetutbytte ble utført hos Grøntvedt Pelagic slik at man fikk et mest mulig representativt bilde av et reelt industrielt utbytte. To prøveuttak av sild ble analysert, et av stor (s) sild (+ 300 g) og et av mellomstor (ms) sild (200 - 299 g), slik at det kan kartlegges om størrelsen på fisken påvirker filetutbytte. Bestemmelse av vekt av gonader og sloutbytte ble utført manuelt ved SINTEF SeaLab hos SINTEF Fiskeri og havbruk. Resultatene viser at gonadeutbyttet øker gjennom sesongen for både hunn- og hannsild. Det er høyere vektutvikling i gonadene hos hunnsild sammenlignet med hannsild. Filetutbytte fra hunnsild var 2 - 4 % høyere enn fra hannsild i begynnelsen av sesongen( oktober - desember). I slutten av januar var filetutbytte lik for begge kjønn, både stor og mellomstor sild. Innhold av slo sank gjennom sesongen både for stor og mellomstor hunn og hannsild. Høyere innhold av slo ble funnet i mellomstor sild i begynnelsen av sesongen. På slutten av sesongen var andel slo pa 3 og 4 % for stor og mellomstor sild.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05633-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin