Til hovedinnhold
Norsk English

Permaskjørt A3–fullskala feltforsøk Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm

Sammendrag

Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. I vårt tilfelle, en merd med 157 m omkrets og vanlig fisketetthet. Vannstrøm mot, rundt og inn i merden med og uten skjørt ble visualisert med fargestoffet fluorescein. Resultatene ble dokumentert med kamera fra en høytstående drone og sammenlignet med måledata fra flere strømmålere. I tillegg til strøm ble flere miljødata, blant annet oksygen, også målt.
Oksygenforhold ble diskutert i sammenheng med endringer observert mens skjørtet ble demontert. Det er en viss spredning i resultatene med tanke på hvordan skjørtet virker på vannstrømmen, og dette vil bli diskutert med fokus på vannutskiftning mellom inn- og utside av merden, spesielt i høyere vannlag. Eksperimenter viser at skjørtet generelt virker som forventet ut ifra disse modell- og simulasjonsforstudier som allerede er gjennomført. Dvs. at en del av vannstrømmen mot merden med skjørt blir ført rundt merden og en annen del ledes under skjørtet og inn i merdvolumet. Hvor mye vann som blir skiftet ut i merden er i stor grad avhengig av den omgivende vannstrømmen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kevin Frank
  • Lars Christian Gansel
  • Andreas Myskja Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05634-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin