Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert landegning for kystlineflåten: Hovedprosjekt

Sammendrag

Det er oppnådd en reduksjon i egnetid på land på anslagsvis 30 % (fra 75 til 50-55 minutt pr. stamp med 300 krok, avhengig av det aktuelle fiskeriet, gjennom klaving på magasin om bord under haling. Betydelig ytterligere reduksjon synes mulig ved videre forbedringer.

Fullautomatisering om bord, som opprinnelig planlagt utviklet i prosjektets Del 2, anses fremdeles som den ideelle og ønskede løsningen på sikt. Det synes imidlertid mest hensiktsmessig å først realisere det potensialet som nå er identifisert ved å ytterligere forbedre og tilpasse operasjoner og arbeidsstasjoner om bord og på land, fremfor å fokusere på fullautomatisering.

Prosjektets Del 2 vii derfor fokusere pa ¢kt halekapasitet, redusert b¢tetid, redusert snur pa line, og evt. utvikling av egnetrakt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lasse Rindahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05651-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin