Til hovedinnhold
Norsk English

Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann

Sammendrag

Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen et velferdsproblem for fisken. Prosjektet tok sikte på å teste membranfiltrering av M. viscosa, og studere i hvilken grad membranen kan holde tilbake bakterien. M. viscosa infisert sjøvann ble membranfiltrert for å se om en slik vannbehandling kan holde tilbake bakterien og dermed benyttes som vannbehandling. I første forsøk ble råvann med en bakteriekonsentrasjon pa 2,9 x 106 CFU/ml membranfiltrert. Etter to timer membranfiltrering var bakteriekonsentrasjonen redusert med 99,52 %. Ved artsidentifisering ble bakteriene i det filtrerte vannet (permeatet) bestemt til å være M. viscosa. Et nytt forsøk ble utført med en ubrukt membran. Dette forsøket viste en bakteriereduksjon pa 99,99 %. M. viscosa som ble identifisert i permeatet etter filtrering antas a være kontaminering fra dråper i lufta og/eller fra permeatslangen, da forsøksoppsettet gjør det vanskelig å jobbe helt sterilt. Metoden er lovende som vannbehandling i både settefisk, lukkede og semi-lukkede anlegg for laks, for å hindre sykdomsfremkallende bakterier. Ytterligere tester under ulike betingelser, må foretas, ved siden av storskala feltutprøving.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05714-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin