Til hovedinnhold
Norsk English

Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013

Sammendrag

Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 % saltinnhold i filetene. Lavt vekttap er ønskelig, og forsøket gjennomføres med forskjellige konsentrasjoner saltlake. Man ønsker å finne en gunstig kombinasjon av hurtig innsalting og lavt vekttap.

Resultatene viser at prosessen for hurtig innsalting er effektiv. Det er imidlertid relativt store vekttap ved oppnådde 7 % saltinnhold. Prosesser kjørt med lavere saltkonsentrasjon har vektøkninger, men har ikke oppnådd 7 % saltinnhold ved forsøkets slutt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05640-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin