Til hovedinnhold
Norsk English

Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten

Sammendrag

I dette forprosjektet er det gjennomført vurderinger av mulighetene for ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten. Det er gjort vurderinger av investeringskostnader, driftskostnader og prispotensial, logistikk og teknologiske utfordringer i flåteleddet.
Konklusjonen på hvorvidt ensilering kan gjennomføres på en lønnsom måte vii variere fra fartøy til fartøy. Lagringsplass er en minimumsfaktor hos de fleste aktørene i havfiskeflåten i dag. Ombyggingskostnad for å skaffe lagerplass vil representere største utgiftsposten på de fleste fartøyene. Produksjonskostnadene er relativt begrenset i forhold til investeringskostnad, så lønnsomheten vil øke sterkt med økt produsert volum. I alle casene som er regnet på i dette prosjektet vil en kunne drive lønnsom ensilerlng med de prisforutsetninger som er innhentet fra kjøpersiden. Med de prisene som er brukt er det potensial for en moderat lønnsom produksjon, men prissvingninger kan gi utslag, både positivt og negativt.
Leveringslogistikk ansees som tilfredsstillende utbygd for en oppstartsfase. Dersom ombordensilering kommer i større skala trengs økt tankkapasitet og føringskapasitet. Det er noen tekniske utfordringer som må adresseres før en går til installering i fartøy. I følge utstyrsleverandrører er disse høyst overkommelig.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05637-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin