Til hovedinnhold
Norsk English

Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd.

Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandørindustri og FoU-miljøer.

Disse innspillene danner et godt grunnlag for eventuelle FoU-aktiviteter for å kunne forbedre metoder og 1øsninger for trenging av fisk i merd.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristian Henriksen
  • Leif Magne Sunde
  • Hanne Digre
  • Erik Svendsen
  • Per Rundtop
  • Ulf Gøran Erikson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05632-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin