Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk marin ingrediensindustri Struktur og lønnsomhet 2007 -2011

Sammendrag

Foreliggende rapport gir et sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin
ingrediensindustri i perioden 2007-2011. Rapporten omfatter totalt 63 selskaper med total omsetning i 2011 på 8.mrd kroner. I motsetning til tidligere innbefatter årets rapport også mel og og oljefabrikker, som også er en betydelig avtaker av biprodukter fra pelargisk fisk.

Bransjen har hatt en betydelig vekst over en rekke år. Fra 2007 til 2011 øket omsetningen med 48%, mens bransjen som helhet har 5-doblet omsetning fra 2001.

Fersk anvendelse av restråstoff fra laks til ekstraksjon av lakseolje og proteiner er raskest voksende delsektor i bransjen. Etablert industri for anvendelse av restråstoff til mel og olje og ensilasjebasert foredling har solid, god inntjening. Det samme gjelder fersk lakseolje, samt de fleste selskap med produkter til omega 3-markedet.

Marin ingrediensindustri har i gjennomsnitt god eller tilfredstillende egenkapitalfinansiering.

Arbeidet er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond(FHF)
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roger Richardsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14·05576-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin