Til hovedinnhold
Norsk English

MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking

Sammendrag

MacroBiomass
Prosjektet MacroBiomass har hatt som mål å bygge en kompetansebase med fokus på biologiske utfordringer i storskala dyrking av makroalger (tare) til bioenergi. Prosjektet har jobbet med hele produksjonssyklusen for tare, fra styrt produksjon og slipp av sporer, etablering av gametofyttkulturer, kimplanteproduksjon og biomasseproduksjon i sjø. Resultatene fra prosjektet er grunnleggende for optimal utnyttelse av tarens gode vekstpotensial og for å utvikle dyrkingsteknologi som sikrer optimal utnyttelse av miljøbetingelsene i sjøen. Prosjektet har gått i 2010-12 og har vært finansiert av Norges Forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Ukjent

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05574-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin