Til hovedinnhold
Norsk English

Krefter og deformasjon av skjørt i FhSim Beregning av krefter og deformasjon av skjørt med bruk av simuleringsverktøyet FhSim

Sammendrag

Skjørtets evne til å skjerme mot lus, samt belastningene som skjørtet påfører merd og fortøyning, er avhengig av de rådende strøm- og bø1geforholdene ved lokaliteten. Gjennom arbeidet presentert i denne rapporten er det studert hvordan skjørtets egenskaper kan forbedres i forhold til sjøkrefter,
og blant annet hvordan skjørtet kan modifiseres med hensyn til nedlodding og innfesting.

For å vurdere de ulike skjørtmodifikasjonene ble det utviklet en merdmodell med skjørt for simuleringskjernen FhSim. Modellen ble validert mot fysiske modellforsøk med merd og skjørt.

I hovedsak viste valideringsresultatene at dragkreftene for skjørtet og skjørtdeformasjonen ble overestimert i FhSim i forhold til modellforsøkene, men den numeriske modellen vii allikevel være godt egnet til å gjøre innledende studier for å vurdere forskjellige mulige forbedringer i design. Resultatene indikerer at skjørtdeformasjonen vii kunne reduseres og bli jevnere ved å feste skjørtet i bunnringen ved hjelp av en skjørtline, øke nedloddingsvekten eller ved å erstatte enkeltlodd i skjørtet med loddline. Det er også sannsynlig at disse modifikasjonene vii kunne redusere problemet med luftlommer i skjørtet og at skjørtet kryper oppover flytekragen. Kortere og jevnere avstand mellom innfestingspunktene vii kunne ta skjørtet til å henge glattere uten folder.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Per Rundtop
  • Andreas Myskja Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05572-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin