Til hovedinnhold
Norsk English

Overpumping av makrell Effekt på fangstkvalitet

Sammendrag

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Resultatene viser at bortsett fra overlevelse, var det ingen entydige forskjeller mht skader og filetkvalitet mellom fisk som var pumpet direkte om bord på fangstfartøyet og fisk som ble overpumpet til et annet fartøy. Forskjellene som ble funnet mht fangstskader skyldes sannsynligvis at fisken ble evaluert av to forskjellige personer. Det må imidlertid presiseres at resultatene bygger kun på et notkast, og at forslaget ikke fanger opp og tar hensyn til alle variabler og forhold som kan influere pa fiskens kvalitet i en fangst- og
overpumpingsprosess.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05563-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin