Til hovedinnhold
Norsk English

Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en studie av årsaker til rømming i fiskeoppdrett. Målet for studien var å identifisere årsaker til kjente rømmingsulykker med fokus på menneskets rolle i hendelsesforløpet. Intervjuer med et utvalg aktører lakseoppdrettsnæringen har blitt gjennomført.

En analyse av rømmingshendelser med fokus på menneskets rolle synliggjør at årsakene til en gitt rømmingshendelse eller nesten-ulykke ofte kan tilskrives flere forhold og
kombinasjonen av disse. En rekke årsakskategorier er identifisert og utdypes i rapporten: Kritiske operasjoner, menneske-teknologi, omgivelsenes påvirkning, organisatoriske
forhold, menneskelige forutsetninger; yteevne, økonomiske hensyn, samarbeid, kommunikasjon og ledelse, opplæring og erfaring, prosedyrer, rutiner og systemer.
Analysen viser at de selskapene som er inkludert i undersøkelsen har satt fokus på forebyggende tiltak, sikrere teknologi og gode arbeidsrutiner for å unngå rømminger i
fremtiden.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05575-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin